česky english

AKTUALITY

Srpen 2014
Byl dokončen projekt optimalizace rozvozních linek ve společnosti INPEKO. Rámcově lze konstatovat, že přínosem tohoto projektu byly úspory zdrojů i výkonů oddělení dopravy přibližně na úrovni 23%.

Prosinec 2013
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a zároveň se těšíme na další spolupráci.

Duben 2013
V evidenci ComSTAR®2000 byla vytvořena databáze „Registr plátců DPH v CS2000“, která je aktualizována dle databáze „Registr plátců DPH ministerstva financí“ pro dodavatele evidované v informačním systému.
Databáze „Registr plátců DPH v CS2000“ obsahuje informace:
změny stavu DIČ z pohledu spolehlivosti placení DPH (nespolehlivý plátce DPH)
změny v registraci bankovních účtů DIČ pro účely placení faktur


Leden 2013
Do našeho systému byla přidána funkčnost pro odesílání faktur prostřednictvím e-mailu včetně automatické aplikace elektronického podpisu.

Prosinec 2012
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. Přejeme Vám do Nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Listopad 2012
Vážení naši zákazníci, spolupracovníci a příznivci. V měsíci listopadu 2012 společnost ComSTAR dosáhla 20 let své existence. Věříme ve spolupráci, poctivou práci a tak si klademe za cíl tuto dobu existence zdvojnásobit.

Říjen 2012
26.10. Po důkladném testování, potvrzujeme plnou kompatibilitu našich produktů s MS Windows 8 pro PC.

Prosinec 2011
Vážení naši zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchu. Lidé ComSTARu

Červen 2011
Na letošním ročníku „Den chleba“ jsme prezentovali dvě naše novinky. První je optimalizace dopravy formou služby a druhou je internetová objednávková služba.

Duben 2011
Rozšířili jsme portfolio našich služeb o velmi zajímavou oblast, kterou je optimalizace dopravy v pekárnách. Poskytujeme službu optimalizace provedenou na základě těsné integrace IS ComSTAR 2000 a SW řešení optimalizace, kterou provede náš konzultant. Více se dozvíte na zaslaných letácích Optimalizace dopravy „šitá na míru“ pekárnám.

Naše řešení

Díky našim řešením se zákazníci posunou ve své prosperitě o velký kus dopředu. Jedním z nejdůležitějších kroků pro zefektivnění vlastní práce je kontrola a úprava procesů ve firmě, ke které významně přispívá kvalitní implementace informačního systému a samotný systém. Implementace probíhá dle předem stanovených kroků vedoucích ke stanoveným cílům, kterých má být v rámci projektu dodávky IS dosaženo. Nejen, že máme propracovanou metodiku implementace s využitím principů projektového řízení, ale máme více jak 12 let zkušeností s nasazováním informačních systémů do různých typů a velikostí provozů pekáren a mlýnů.
Nasazením našich řešení pokryjete všechny oblasti Vašeho podnikání od nákupu surovin (tj.řízení dodavatelských vztahů), přes organizaci uvnitř podniku (tj.transformaci surovin na výrobky) a účetnictví, až po distribuci vlastních výrobků k zákazníkovi (tj.expedice a doprava).
více

ComSTAR®2000 je komplexní podnikové řešení

Oblast prodeje řeší komplexně problematiku prodejních cen, expedice, reklamací a návratů dodávek, fakturace dodávek, dodatečných slev včetně výpočtu podkladů pro výkaz obalů EKOKOM. V oblasti výroby se na základě strukturovaných norem spotřeb vypočítávají z objednávek požadavky na výrobu a generují se výrobní příkazy. Kromě kontroly skutečné spotřeby surovin a obalů je možné kalkulovat výrobní ceny a analyzovat plány výroby z hlediska rentability výroby i spotřeby surovin, a to jak v cenách, tak v množstevních jednotkách. Oblast nákupu mimo jiné umožňuje v plném rozsahu automatické objednávání "reexpedovaných" výrobků dodávaných jinými společnostmi. Oblast dopravy, kromě rozsáhlého zpracování problematiky distribuce výrobků k zákazníkovi, dovoluje sledování provozu a oprav vozidel a odměňování pracovníků v dopravě.
12 důvodů, proč právě ComSTAR®2000
ComSTAR®2000 plně odpovídá zákonným předpisům ČR a EU
smluvně garantuje, že legislativní změny budou do systému zapracovány včas
komplexně pokrývá specifické potřeby potravinářských a obchodních společností
má otevřenou architekturu, může být snadno propojen s dalšími systémy
je díky distribuovanému řešení základem pro vzájemnou integraci a spolupráci podniků
poskytuje informace v reálném čase
podporuje elektronickou výměnu dat (EDI)
vytváří výstupy, které slouží pro finanční, obchodní a logistické analýzy
má rozsáhlé portfolio nástrojů pro tvorbu cenové politiky
je dobrým pomocníkem při odhalování neefektivního využití podnikových zdrojů
obsahuje v rámci dodávky také rozsáhlý zákaznický servis
dovoluje rozložit investice do nového IS díky bezúročnému splátkovému prodeji
více
nahoru
ComSTAR, spol. s r.o. dodává provozní informační systém (ERP) ComSTAR 2000. Software je určen pro potravinářský průmysl (software pro pekárny, software pro cukrárny, software pro mlýny, těstárny, software pro výrobu masa a nápojů apod.). Dále ComSTAR poskytuje řešení CRM a MIS pro pekárny a další obory. Manažerský systém pro pekárny, mlýny a další.
ComSTAR, spol. s r. o., Třebohostická 14, Praha 10, tel.: 274 016 000