Banka

MODUL BANKA

Modul Banka umožňuje evidenci bankovních účtů společnosti a zpracování bankovních výpisů. Komunikace s bankou může probíhat elektronicky (HOME BANKING) nebo formou tištěných bankovních výpisů.

BANKOVNÍ ÚČTY

V souladu se skutečnými účty společnosti v jednotlivých bankách jsou v systému zakládány odpovídající bankovní účty s respektováním měny příslušného účtu. V případě, že je realizován elektronický styk s některým bankovním účtem, doplňují se k příslušnému účtu v systému potřebné parametry pro automatizovaný bankovní styk a to jak pro potřebu přenosu bankovních výpisů, tak pro potřebu přenosu platebních příkazů z modulu Závazky. "Zápočty" pohledávek a závazků jsou prováděny přes speciální bankovní účet označený příznakem "zápočty".

BANKOVNÍ VÝPISY

Pomocí modulu Banka lze zpracovávat bankovní výpisy a evidovat veškeré pohyby na bankovních účtech společnosti. V rámci zpracování bankovního výpisu lze:
 • přiřazovat platby závazkům a pohledávkám
 • provádět kontace příjmů a výdajů přímo na účty
 • provádět mezibankovní převody
 • realizovat příjmy a výdeje na základě šekové platby
 • realizovat zálohy přijaté nebo vydané (bez zálohového listu)
 • realizovat vrácení dříve přijaté nebo zaplacené zálohy

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍ VÝPISY

Součástí modulu jsou funkce pro využití elektronického přenosu bankovních výpisů prostřednictvím systému HOME BANKING.

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ BANKOVNÍHO VÝPISU

Na základě informací v zapsaném nebo nahraném bankovním výpisu systém provádí automaticky:
 • přiřazení příjmu k pohledávce (variabilní symbol, zaplacená částka)
 • přiřazení úhrady k závazku (variabilní symbol,bankovní účet dodavatele, zaplacená částka)
 • přiřazení příjmu k zálohovému listu vydanému s následným generování informace o přijaté záloze do "registru záloh" (variabilní symbol, zaplacená částka)
 • přiřazení úhrady k zálohovému listu přijatému s následným generování informace o zaplacené záloze do "registru záloh" (variabilní symbol,bankovní účet dodavatele, zaplacená částka)
 • přiřazení úhrady na účty hlavní knihy (konstantní symbol)


zpět