Produkty / ComSTARsoft

PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ComSTARsoft

 

Jak jej charakterizujeme

ComSTARsoft je komplexní podnikový informační systém zařazený do kategorie ERP systémů, určený pro střední a velké společnosti.

Moduly

Vybrané funkční oblasti ComSTARsoft

ComSTARsoft plně podporuje elektronickou výměnu dat, ať už ve standardizované komerční formě (Electronic Data Interchange), nebo nestandardizované (datová komunikace s malými partnery, kteří z různých důvodů EDI nevyužívají).

Oblast prodeje řeší komplexně problematiku prodejních cen, expedice, reklamací a návratů dodávek, sledování pohybů obalů, fakturace, dodatečných slev a bonusů (např. měsíční, kvartální, roční, atd.), ale také podporu ambulantního prodeje, výpočtu podkladů pro zpracování výkazů EKOKOM a td..
V oblasti výroby se na základě strukturovaných norem spotřeb vypočítávají z objednávek požadavky na výrobu a generují výrobní příkazy. Obsluha může volit mezi systémem práce ve směnném provozu nebo beze směn. Kromě kontroly skutečné spotřeby surovin a obalů je možné kalkulovat výrobní ceny a analyzovat plány výroby z hlediska rentability výroby i spotřeby surovin, a to jak v cenách, tak v množstevních jednotkách. Samozřejmostí je šaržová evidence, neboli řešení dosledovatelnosti potravin a dále třeba evidence složení a výpočty nutričních hodnot.
Oblast nákupu, mimo jiné, umožňuje v plném rozsahu automatické objednávání reexpedovaných výrobků dodávaných jinými společnostmi.
Oblast dopravy, kromě rozsáhlého zpracování problematiky distribuce výrobků k zákazníkovi, dovoluje sledování provozu a plánování oprav a údržby vozidel a odměňování pracovníků v dopravě. Modul obshuje datové propojení na systém optimalizace dopravy. ComSTAR v této oblasti dlouhodobě úzce spolupracuje se společností Rinkai s.r.o..

Distribuované řešení ComSTARsoft

IS ComSTARsoft poskytuje nástroje pro vytvoření homogenního informačního systému složeného z několika lokálně provozovaných systémů. V rámci distribuovaného řešení lze centrálně spravovat a distribuovat číselníky objektů (zejména odběratelů, dodavatelů, produktů, norem spotřeb, ceníků, atd.) a systémové informace podle potřeby. Data vznikající v jednotlivých lokálních systémech se automaticky odesílají do centra, kde se zpracovávají. Jde například o dodací listy pro potřeby centrální fakturace, nebo odběratelské faktury a účetní záznamy pro potřeby zpracování centrálního finančního účetnictví. Navíc IS umožňuje vzájemnou komunikaci lokálních systémů v oblasti nákupu a prodeje, a tím zajišťuje rychlou a bezpečnou výměnu informací při plnění vzájemných subdodávek spolupracujících pekárenských provozů.

Základní vrstva

Naší snahou je celé řešení zlevňovat a přiblížit tak i menším společnostem. Na servery proto instalujeme linuxový operační systém a jako databázový systém využíváme PostgreSQL.

Zákaznický servis

Zákaznický servis, zahrnující rozsáhlé portfolio služeb, považujeme za hlavní přidanou hodnotu našeho produktu. Zákazník na základě uzavřené Smlouvy o službách přesně ví, na jaké služby má nárok. Nezřídka využívanou službou je podpora formou HotLine (24 hodin denně, 365 dní v roce). Dále například garantujeme odstranění kritické chyby v systému do 4 hodin po jejím nahlášení.
Zásahy u zákazníka provádíme pomocí vzdálené správy.