Zákazníci

 

Adélka a.s.

Ve společnosti Adélka a.s. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2007.

 
 

AMPA s.r.o.

Ve společnosti AMPA s.r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly varianty IS ComSTAR®2000 Mill.

 
 

A S P E C, spol. s r. o.

Ve společnosti A S P E C, spol. s r. o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2005. Společnost také využívá manažerský informační systém ComSTAR®MIS Lite.

 
 

BEAS, a.s.

Ve společnosti BEAS, a.s. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2007.

 
 

DK OPEN, spol. s r.o.

Ve společnosti DK OPEN, spol. s r.o. jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace byla zahájena v září 2008 a rutinní provoz systému začal 1.10.2008. Dále je provozován systém pro společnosti PEVECO a JH GROUP.

 
 

DOMITA a.s.

Ve společnosti DOMITA a.s. pracuje jeden aplikační server. Vzhledem k tomu, že má tato pekárna dva provozy, přistupuje část jejích pracovníků k aplikaci ComSTAR®2000 pomocí vzdáleného přístupu. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2002.

 
 

INPEKO, spol. s r.o.

Ve společnosti INPEKO, spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2007.

 
 

JAPEK spol. s r.o.

Ve společnosti JAPEK spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Vzhledem k tomu, že má tato pekárna dva provozy, přistupuje část pracovníků k aplikaci ComSTAR®2000 pomocí vzdáleného přístupu. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2002.
Společnost Japek využívá řešení comstarNET pro řízení činností v oblasti obchodu, marketingu, služeb, týmové spolupráce a správy souborů.

 
 

KIII Srnín s.r.o.

Ve společnosti KIII Srnín s.r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2001.

 
 

Pekárna MERKUR spol. s r.o.

Ve společnosti Pekárna MERKUR spol. s r.o. jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace byla zahájena v červenci 2008 a rutinní provoz systému začal 1.9.2008.

 
 

Michelské pekárny a.s.

Ve společnosti Michelské pekárny a.s. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace byla zahájena v listopadu 2003 a rutinní provoz systému začal 1.1.2004.

 
 

NOPEK a.s.

Ve společnosti NOPEK a.s. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS v provozovnách společnosti NOPEK a.s. (Vysoké Mýto, Hrušová, Svitavy, Hořice, Č.Třebová, M.Třebová, Lanškroun). Také je využívána aplikace AMBULANT. Implementace proběhla v roce 2010.

 
 

ODKOLEK a.s.

Ve společnosti ODKOLEK a.s. pracuje celkem 8 aplikačních a databázových serverů. Je využívána centrální objednávková služba v plném rozsahu (plně automatická komunikace mezi jednotlivými servery). Jsou používány všechny ekonomické i logistické moduly IS včetně manažerské nadstavby od společnosti DEZADATA. Společnost ComSTAR zde vystupuje také jako systémový integrátor.
Společnost Odkolek využívá řešení comstarNET pro řízení interních požadavků (Request Management).
Dále je comstarNET využíván pro webový přístup ke správě sestav z IS ComSTAR®2000.

 
 

PECUD v. o. d.

Ve společnosti PECUD v. o. d. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v letech 2002-2003.

 
 

PeHak v.o.s. Litoměřice

Ve společnosti PeHak v.o.s. Litoměřice pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2007.

 
 

Pekárny a cukrárny Klatovy a.s.

Ve společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2005. Společnost také využívá manažerský informační systém ComSTAR®MIS Lite.

 
 

PEKAST spol. s r.o.

Ve společnosti PEKAST spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2001. Společnost také využívá manažerský informační systém ComSTAR®MIS Lite.

 
 

Pekárna Racek, s.r.o.

Ve společnosti Pekárna Racek, s.r.o. jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS ComSTAR®2000. Implementace proběhla v roce 2008.

 
 

Smetanová cukrárna a.s.

Ve společnosti Smetanová cukrárna a.s. jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS ComSTAR®2000. Implementace proběhla v roce 2005.

 
 

Tritia spol. s r.o.

Ve společnosti Tritia spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2009.

 
 

GoodMills Česko s.r.o.

Ve společnosti GoodMills Česko s.r.o. pracuje jeden aplikační server, na kterém jsou provozovány databáze pro provozy společnosti: mlýn Litoměřice, mlýn Kyjov.
Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly varianty IS ComSTAR®2000 Mill. Společnost také využívá manažerský informační systém ComSTAR®MIS Lite.

 
 

Žabka a.s.

Ve společnosti Žabka a.s. řešíme komplexně informační technologie. Řešení obsahuje nejen informační systém ComSTAR 2000, ale také řešení maloobchodních prodejen včetně pokladních systémů a integraci těchto prodejen pomocí IS GS5.

 
 

ČPM, a.s.

Společnost ČPM, a.s. využívá moduly finančního účetnictví varianty IS ComSTAR®2000 Obchod a dále bohatou funkcionalitu pro přefakturace a reexpedice výrobků mnoha dodavatelů více odběratelům.

 
 

EMKA spol. s r.o.

Ve společnosti EMKA spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly varianty IS ComSTAR®2000 Obchod.

 
 

Grain and Food Investments s.r.o.

Ve společnosti Grain and Food Investments s.r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly varianty IS ComSTAR®2000 Obchod.
Společnost dále využívá modul Projekty

 
 

MP Produkt

Odbytové družstvo MP Produkt využívá moduly finančního účetnictví varianty IS ComSTAR®2000 Obchod.

 
 

TRANSDELTA s.r.o.

TRANSDELTA s.r.o. je dopravní společnost. Ve společnosti pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly varianty IS ComSTAR®2000 Doprava.

 
 

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Společnost ComSTAR realizovala dodávku 64 měřicích zařízení na bázi GPS pro terénní kontrolu oprávněnosti nároků na dotace ze Strukturálních fondů EU.

 
 

NoVy Vacov, spol. s r. o.

Ve společnosti NoVy Vacov, spol. s r. o pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS. Implementace proběhla v roce 2016.

 
 

MILLBA-CZECH a.s.

Implementace ekonomických modulů, ve společnost MILLBA-CZECH, a.s., proběhla v roce 2013. Úplnou variantu IS ComSTAR®2000 Mill společnost využívá od roku 2016.

 
 

MARTA spol. s r.o.

Ve společnosti MARTA spol. s r.o. pracuje jeden aplikační server. Společnost využívá pouze modul Mzdy a personalistika.

 
 

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

Ve společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a.s. pracuje jeden aplikační server. Společnost využívá interface na pokladní systém a všechny moduly finančního účetnictví.

 
 

Michelské pekárny Premium s.r.o.

Ve společnosti Michelské pekárny Premium s.r.o. pracuje jeden aplikační server. Jsou využívány všechny ekonomické i logistické moduly IS.