Služby / Systémová integrace

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Cílem služeb systémové integrace je (z pohledu zákazníka) maximálně zjednodušit celý proces dodávky informačního systému (IS) a jeho následného servisu. Zákazník tak získá jediného partnera a garanta celého projektu.

Společnost ComSTAR v roli systémového integrátora vystupuje vůči zákazníkovi jako generální dodavatel informačního systému a informačních technologií a na základě Smlouvy o systémové integraci přebírá zodpovědnost za veškeré dodávky produktů a služeb i za celkovou funkčnost systému a za jeho zavedení u zákazníka.
V rámci systémové integrace dochází ke sjednocení hardwarových a softwarových produktů do jednotného uživatelského prostředí. Součástí integrace je také migrace stávajících dat do nového řešení. Jako systémový integrátor využíváme zkušeností z více než tří desítek úspěšných implementací našeho řešení a moderní metodologie pro plánování, řízení a plnění projektů.

Součástí dodávky IS je především
  • analýza a návrh architektury předmětu Smlouvy v souladu s informační strategií zákazníka
  • dodávka, implementace, testování a zprovoznění předmětu Smlouvy
  • tvorba dokumentace k předmětu Smlouvy a školení implementačního týmu zákazníka
  • řízení projektu po celou dobu jeho trvání. Důraz je kladen zejména na cíle projektu, kvalitu a čas
  • servis - zajištění podpory a údržby předmětu Smlouvy

PRODEJ HARDWARU, SÍŤOVÝCH PRVKŮ A SOFTWARU TŘETÍCH STRAN

Pokud je potřeba v rámci řešení dodat hardware, síťové prvky, nebo software třetích stran, splníme též roli prodejce. Součástí dodávky je bezplatné poradenství. Naši odborníci pomohou s výběrem vhodné technologie a provedou konfiguraci zařízení nebo aplikace.