Služby / Analytická činnost

ANALYTICKÁ ČINNOST

 

DÍLČÍ ANALÝZY

Součástí Zákaznického servisu jsou také poradenské služby. V jakékoliv fázi spolupráce jsme proto připraveni provést analýzu vybraných oblastí a s využitím veškerého know-how navrhnout odpovídající změny.

Disponujeme odborníky specializovanými na konkrétní oblasti, které jsou v našem informačním systému řešeny (účetnictví, daně, mzdy, doprava, výroba, atd.). Svůj požadavek nebo dotaz tak může zákazník řešit na úrovni:

 • Odborné - Jakými způsoby se proces nebo činnost obvykle řeší v potravinářských společnostech, nebo jak jej řešit z hlediska účetní metodiky, legislativy, atd.
 • Praktické - Jak lze proces nebo činnost realizovat v prostředí IS ComSTARsoft

 

DETAILNÍ ANALÝZA

Implementace IS je vždy podmíněna provedením detailní analýzy s cílem jednoznačně rozkrýt a přesně popsat všechny podnikové procesy a související zdroje.
Protože je možné řadu firemních procesů řešit více různými způsoby, má zákazník možnost kdykoliv požádat o změnu konfigurace IS tak, aby práce s ním plně odpovídala jeho požadavkům.

Obsah:

 • analýza vybraných částí společnosti (procesů zejména v oblasti příjmu objednávek, expedice dodávek, výroby, nákupu, skladového hospodářství, dopravy a účetnictví)
 • dokladová analýza
 • datová analýza a ověření možnosti převodu dat z původního systému
 • zmapování požadavků uživatelů na funkcionalitu nového IS
 • analýza využívaného hardwaru

Cíle analýzy:

 • umožnit vytvoření návrhu řešení IS z pohledu dislokace společnosti a umístění datové základny
 • sestavit případné doporučení změn podnikové struktury ve vztahu k funkcionalitě IS
 • umožnit zpracování specifikace nezbytných programových úprav, za účelem rozšíření standardní funkčnosti IS ComSTARsoft, vzhledem k objektivním potřebám zákazníka
 • umožnit vymezení rozsahu funkčnosti IS pro jednotlivé oblasti logistiky a ekonomiky
 • umožnit navržení schématu datového propojení s ostatním SW vybavením zákazníka
 • umožnit sestavení časového harmonogramu implementace IS

 

PŘÍNOS ANALÝZY

Jednoznačným přínosem analýzy je získání dokonalého přehledu o všech procesech, které v jednotlivých částech společnosti probíhají a s nimi spojenými materiálními i lidskými zdroji.
Zákazník tak velmi často získá mnohem lepší představu o celkové efektivitě jednotlivých oddělení.