Úvod / O nás

O společnosti

 

ComSTAR, spol. s r. o., je stabilní česká společnost, jejíž historie sahá až do roku 1992.

V letech 1992 až 1996 se společnost specializovala především na dodávky HW a SW bez přidané hodnoty.

V roce 1996 učinila strategické rozhodnutí - specializovat se na konkrétní segmenty trhu a vytvořit pro ně SW řešení odpovídající přesně jejich požadavkům. Tedy oborová řešení, navíc optimalizovatelná podle požadavků konkrétního zákazníka.

Již v roce 1997 vznikla, z tehdy ještě informačního systému určeného pro obchodní společnosti, varianta určená pro mlýny. A v roce 1998 byl zahájen vývoj oborového řešení pro pekárenské společnosti. O pouhý rok později proběhla jeho první implementace. IS se prosadil v rámci výběrového řízení u jedné z nejvýznamnějších výrobních společností té doby - společnosti Odkolek a.s..

V letech 2000 až 2008 se podařilo získat více než 35% podílu na trhu IS v oblasti pekařské a mlýnské výroby. Společnost ComSTAR si tak vybudovala pozici významného dodavatele IS a systémového integrátora.

Doménou její činnosti i nadále zůstavají dodávky IS pro potravinářský průmysl, ale nově otevřená divize, zabývající se službami spojenými s prodejem nemovitostí, již má také své nepřehlédnutelné výsledky.