Skladové hospodářství

MODUL SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRODUKTY

Produkt je v systému identifikován prostřednictvím kódu, doplněného o základní a doplňkový popis. Kromě popisu v základním jazyce lze pro produkty definovat popisy v jazykových mutacích pro potřeby tisku cizojazyčných dokumentů. K základním informacím spojených s produktem patří DPH, spotřební daň a čárový kód. Kódy DPH lze nastavit s časovou platností. Čárový kód umožňuje EDI komunikaci s obchodními partnery.

UMÍSTĚNÍ PRODUKTŮ VE SKLADECH

Jeden produkt může být umístěn ve více skladech. V rámci skladové karty lze definovat statické umístění produktu ve skladu. Lze jej označit jako "neskladovaný produkt", což umožňuje vytvoření číselníku a ceníku služeb.

OCENĚNÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Systém podporuje tyto metody ocenění skladových zásob:
  • ocenění zásob váženým průměrem
  • ocenění zásob pevnou cenou

SKLADOVÉ OPERACE

Hlavní objem skladových pohybů typu příjem a výdej, je realizován prostřednictvím modulů Nákup, Pohledávky, Prodej a Výroba. Při realizaci skladových pohybů je automaticky aktualizován stav skladu(množství, ceny, ...) a připraveny účetní dávky podle nastavení účtů v jednotlivých modulech.

INVENTARIZACE

Systém umožňuje provádět inventury roční, mimořádné, částečné, apod. Inventuru je možno provádět celkovou ve vybraném skladu, pro vybrané kategorie, skladovací třídy i jednotlivé produkty. Je možno provádět více inventur najednou (např. pro každou třídu produktu mohou být otevřeny inventury odděleně a zpracovávány nezávisle). Systém umožňuje provádět inventuru i za chodu systému.

DOSLEDOVATELNOST POTRAVIN

IS obsahuje šaržovou evidenci produktů. Pro účely dokladování je schopen poskytnout odpovědi na otázky:
  • Pro jaké šarže výrobků byla použita šarže suroviny nebo šarže polotovaru?
  • Pro jaký den expedice a šarži výrobku byla použita šarže suroviny nebo šarže polotovaru?
  • Pro jaké OM, den expedice, šarži výrobku a v případě přímého prodeje byla použita šarže suroviny, šarže polotovaru nebo šarže finálního výrobku?
  • Z jakých šarží surovin byla vyrobena šarže výrobku?
  • Jakým DL nebo FA a komu byla prodána šarže výrobku?
  • Je/jsou šarže produktu na skladě? Byly na skladě?


zpět