Pokladna

MODUL POKLADNA

POKLADNY

V modulu Pokladna je možno používat více pokladen v různých měnách. S každou pokladnou může z důvodů bezpečnosti operovat v jeden okamžik pouze jeden uživatel. Přístup uživatele lze chránit heslem. Je možno sledovat veškeré účetní pohyby v pokladně, tisknout pokladní deník, případně opisy pokladních dokladů, sledovat historii pokladny a provádět její revizi.

POKLADNÍ DOKLADY

Modul umožňuje veškeré běžné operace s pokladními doklady, tzn. vystavení příjmového resp. výdajového pokladního dokladu, vytvoření "storna" dokladu, kontaci dokladu, schvalování dokladu, přiřazení k pohledávkám, závazkům nebo projektům. Systém umožňuje oddělení činnosti pracovníka zapisujícího hlavičku pokladního dokladu (odpovědnost za stav pokladny) a pracovníka provádějícího zápis řádků dokladu (odpovědnost za účetní kontaci). Zápis hlavičky pokladního dokladu aktualizuje stav pokladny. Zápisem řádků dokladu se generují automatické kontace daní a kontace, které jsou určeny zadaným účelem platby.


zpět