Personalistika

MODUL MZDY A PERSONALISTIKA

Modul představuje snadné a efektivní řešení mzdové a personální problematiky podniku. Variabilní řešení systému umožňuje pokrýt maximální rozsah požadavků v podnicích s různou organizační strukturou. Modul je v propojen s ostatními moduly systému jako jsou Hlavní kniha, Banka, Projekty. Parametrické nastavení umožňuje snadno realizovat legislativní změny a přizpůsobit modul Mzdy konkrétním požadavkům zákazníka.

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

Tato část modulu zabezpečuje evidenci osobních údajů zaměstnanců potřebných k výpočtu mzdy. Kromě základních personálních údajů (datum narození, bydliště, daňové úlevy apod.) je možno zadávat i další údaje jako např. vzdělání, jazykové znalosti, údaje o rodinných příslušnících atd.

ÚDAJE K VÝPOČTU MZDY

Tato část modulu umožňuje zadávat podklady k výpočtu mezd. Je možno zadávat jak časové, tak i úkolové mzdy. Mzdové složky jsou zadávány dle typu buď hodinově nebo přímo částkou. Přednastavené mzdové složky je možno v rámci definovaných typů měnit a doplňovat.

EVIDENCE DOCHÁZKY

Součástí modulu je systém evidence docházky, který umožňuje sledování docházky a pracovních činností zaměstnanců. Použitím funkcí evidence docházky lze přenést základní přípravu dat potřebných pro výpočet mezd ze mzdové účetní na vedoucí jednotlivých středisek.

VÝPOČET MEZD

V této části je prováděn výpočet mezd ze zadaných mzdových složek. V závislosti na nastavení údajů v mzdových údajích je možno provádět i automatický výpočet pravidelných záloh. Výpočet dobírky lze provádět jak hromadně pro všechny, tak i jen pro vybrané pracovníky.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ DOKUMENTY

Modul poskytuje řadu tiskových výstupů jak pro potřebu personalistiky, tak i pro potřeby mzdového účetnictví. Je možno pořizovat potřebná hlášení pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Pořizují se výplatní lístky, potvrzení o příjmech atd.

PLÁNOVÁNÍ UDÁLOSTÍ

Pro potřeby sledování časově určených událostí (zdravotní prohlídky, školení, atd.) jsou v systému funkce, které umožňují pro jednotlivé zaměstnance sledovat plnění těchto událostí.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Jsou zde některé speciální funkce jako je pořízení diskety pro spořitelnu, vystavení hromadných platebních příkazů, zaúčtování na zakázky a uzavření účetního období. Pro organizace zahrnuté do statistického šetření mezd (systém ISPV), je možno pořídit potřebné soubory k odeslání v elektronické podobě statistickému úřadu.


zpět